Budsjett 2023

Budsjett 2023

 

Å sette seg mål som følges opp gjennom året vil gi deg et godt styringsverktøy. God økonomistyring er viktig i utfordrende tider og gir bedre lønnsomhet for din bedrift!

 

Vi bistår gjerne i plan – og budsjettarbeidet for kommende år. Jo bedre vi kjenner dine mål jo bedre kan vi følge opp og gi råd gjennom året. Løpende dialog gir oss en god forutsetning for å tilpasse våre tjenester og vi kan rapportere etter ditt behov.

 

Ta kontakt med DeFacto Rådgivning om du ønsker hjelp med budsjettering, markedsplaner m.m.

 

Bente Kari Taranger for budsjettarbeid, bkt@defacto.no

Sissel Fagerbakke for markedsplanlegging, sfa@defacto.no

Flere nyheter

Vi ansetter
Vi ansetter. Er du interessert i en jobb hos oss? Vi utvider laget og ser etter regnskapsfører/kundeansvarlig
Hvilken selskapsform skal en velge når en skal stifte selskap? Her kan du lese om hva som skiller selskapsformene ENK og AS, som er de mest vanlige i Norge.