Legitimering

Sikker identifisering

Vi som regnskapsfører er på lik linje med banker og andre finansinstitusjoner underlagt hvitvaskingsloven og med det pålagt å utføre sikker identifisering av våre kunder ved etablering av oppdrag. Vi skal også følge dette opp løpende så lenge kundeforholdet eksisterer. Regelverket på området er skjerpet de siste årene, og vi må derfor be alle våre kunder fylle ut skjema for kundekontroll. 

 

Skjema for kundekontroll

Skjema finnes på våre nettsider ved å følge lenken her. Vi ber om at skjema fylles ut så snart som mulig og senest innen 15. desember.

Du finner også skjema ved å gå inn via våre nettsider defacto.no og trykke på Kundesenter – Kundekontroll.

Har du spørsmål eller trenger bistand i denne forbindelse så er det bare å ta kontakt med ditt team her hos oss.

 

Flere nyheter

Maria og DeFacto Stavanger AS er nå en del av Innoasis og Innoasis Sprinkles.
Krav om bærekraftrapportering vil gjelde for alle bedrifter innen år 2026. Vi har laget bærekraftrapport for DeFacto 2021. Denne ønsker vi å dele med dere, dels til inspirasjon, og dels for å informere om at bærekraftrapportering inngår i våre tjenester.