Søke strømstøtte?

Vi søker for deg!

 

Regjeringen la i dag fram strømtiltak for næringslivet. Følgende tiltak ble lagt fram:

 

  1. Forbedre tilgangen på fastprisavtaler
  2. Energitilskuddsordning
  3. Lånegarantiordning for å sikre likviditet
  4. Raskere utbygging av fornybar energi
  5. Balanserte avtaler og prisforhandling

 

Når det gjelder punkt 2) Energitilskuddsordningen så skal denne søkes på via ENOVA.

 

For å være kvalifisert til å søke må bedriften sine straumkostnader 1 halvår 2022 være høyere enn 3% av omsetningen.

 

I grove trekk blir ordningen under punkt 2) som følger:

 

  • Bedrifter som gjennomfører energikartlegging, vil kunne få dekket inntil 25% av strømprisen over 70 øre for månedene oktober-desember 2022.
  • Bedrifter som i tillegg velger å investere i energisparingstiltak vil kunne få inntil 45% av strømprisen over 70 øre.
  • Bedriften får tilskudd på inntil 50% av investeringskostnaden knyttet til energitiltaket
  • Bedrifter som mottar tilskudd, kan ikke ta ut utbytte i 2023.

 

 

Ordningen vil åpne for søknader i løpet av november. 

 

Vi i DeFacto har lang og god erfaring med søknadshåndtering, og vi kan hjelpe din bedrift med dette. Ta kontakt med oss, og så begynner vi.

Flere nyheter

Regjeringen holdt pressekonferanse om strømstøtte til næringslivet, fredag, 16. september. Det er lagt opp til grønn støtte, og søknadsprosesser. Vi i i DeFacto kan bistå.
Nå som høsten er her vil en stor del av sommervikariatene være over. Dette må du huske når du skal avslutte sommervikarene.