Statsbudsjettet 2023

Statsbudsjettet 2023

Noen relevante endringer

Statsbudsjettet for 2023 inneholder endringer på skatte- og avgiftssiden som får konsekvenser for laksegründere og kraftselskap, men også for andre næringsdrivende, enten du driver en mindre eller større bedrift.

Utbytte:

 • Utbytteskatten økes med 2 prosentpoeng; fra 35,8% til 37,84%, og dermed øker marginalskatten på utbytte til 51,5% hensyntatt selskapsskatt.

 

Formueskatt:

 • Rabatten på verdsettelse av aksjer og næringseiendom går ned, (fra 45% i 2021, 25% i 2022, og nå foreslått til 20% i 2023).
 • Rabatt på verdsettelse av driftsmidler (unntatt sekundærbolig og næringseiendom) økes fra 25% til 30%.
 • Formuesskatten til staten økes, mens den forblir uendret til kommunene. Totalt økes den fra 0,95% til 1%, (gjelder formuer mellom NOK 1,7 og NOK 20 mill.). Satsen for de med formuer over NOK 20 mill. er uendret.

 

Arbeidsgiveravgift:

 • Innføring av ekstra arbeidsgiveravgift på 5% for lønnsinntekter over NOK 750 000.

 

Grunnrenteskatt på havbruk:

 • Skatt på grunnrente med effektiv skatt 40%. Formell grunnrenteskatt settes til 51,2%, inkludert selskapsskatt blir samlet effektiv marginalskatt 62%.

 

Fritidsbåt og/eller hytte i bedriften:

 • Ingen endring i beskatning av privat konsum fra 1.1.2023, men regjeringen vil legge fram justert forslag i 2023 med sikte på ikrafttredelse 1.1.2024

 

Hva betyr dette for din virksomhet?

 

 • Må du øke utbytte for å betale den økte formuesskatten?
 • Og i tilfelle hva betyr økt utbytte for din samlede skatt?
 • Hvilke konsekvenser får dette for din virksomhet på lengre sikt?
 • Bør du gjøre grep i virksomheten for å hensyn ta endringene i skattleggingen?

Vi i DeFacto ønsker at våre kunder skal være forberedt på konsekvenser av de endringer som er foreslått. Dersom du ønsker at vi skal bistå med beregning av hva skatte- og avgiftsendringene betyr for din bedrift og deg personlig, ta kontakt med vårt rådgivningsteam.

Bente Kari Taranger, bkt@defacto.no

Sveinung Hovland, sho@defacto.no

Flere nyheter

Vi ansetter
Vi ansetter. Er du interessert i en jobb hos oss? Vi utvider laget og ser etter regnskapsfører/kundeansvarlig
Hvilken selskapsform skal en velge når en skal stifte selskap? Her kan du lese om hva som skiller selskapsformene ENK og AS, som er de mest vanlige i Norge.