Tiden flyr!

Frist for å holde ordinær generalforsamling er 30. juni På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

 

1, Godkjennelse av årsregnskapet og eventuell årsberetning, herunder utdeling av utbytte

2, Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

 

Årsregnskapet og eventuell årsberetning og revisjonsberetningen skal senest en uke før generalforsamlingen sendes til hver aksjeeier med kjent adresse. Defacto tilbyr å utarbeide alle relevante dokumenter for ordinær generalforsamling.

Ta kontakt med oss så fikser vi resten!

Flere nyheter

Regjeringen holdt pressekonferanse om strømstøtte til næringslivet, fredag, 16. september. Det er lagt opp til grønn støtte, og søknadsprosesser. Vi i i DeFacto kan bistå.
Nå som høsten er her vil en stor del av sommervikariatene være over. Dette må du huske når du skal avslutte sommervikarene.