DF Expense

DF Expense gjør utleggsregning rimelig og enkelt. Med på kjøpet får du registrering av kjøregodtgjørelse.

For idrettslag og organisasjoner med mange medlemmer priser vi løsningen samlet og ikke pr bruker.

Utleggsregning

Gjør refusjon av utlegg for dine ansatte eller medlemmer enkelt. Åpne appen, ta bilde av kvittering, legg til detaljer.

Kjøregodtgjørelse

Register kjøring fra – til, legg til eventuelle passasjerer og velg mellom skattefri sats eller statens sats.

Utbetaling

Når du har registrert alle utlegg og kjøring så sender du utleggsregning til godkjenning og utbetaling. Regningen går samtidig til regnskap for bokføring.

Pris

  • Kr 29,- pr. måned. pr. bruker
  • Idrettslag og organisasjoner gis pris på forespørsel.