Bærekraftrapportering

Innen år 2026 er det krav om bærekraftrapportering for alle bedrifter, liten som stor. Å lage en plan for bærekraft kan derfor lønne seg. Planen må være konkret og følges opp med rapportering av måloppnåelse.

Ønsker du bistand fra noen med kompetanse på systemer for registrering og måling så har vi god erfaring med dette, og er klar for å utvikle bærekraftrapportering på lag med våre kunder.

Her kan du se DeFacto sin bærekraftrapport for 2021, som eksempel:

2021212 DeFacto bærekraftrapport 2021