Bærekraftsrapport

Samfunnet stiller stadig høyere krav til bærekraft. Dette gir mange muligheter, men også noen utfordringer for din virksomhet. Å lage en plan for bærekraft kan derfor lønne seg. Planen må være konkret og følges opp med rapportering av måloppnåelse.    

Ønsker du bistand fra noen med kompetanse på systemer for registrering og måling så har vi god erfaring med dette.