Kvalifikasjoner og erfaring
Beate har handel og kontor, økonomi med regnskap. Hun har over lang tid opparbeidet seg erfaring innen administrasjon, regnskap og lønn innen ulike bransjer, og i hovedsak innen offshore. Hun begynte å jobbe hos oss i slutten av 2023.

Typisk Beate 

Morgenfugl, pliktoppfyllende, og elsker å være på sjøen