Kvalifikasjoner og erfaring

Camilla gikk handel og kontor på 90-tallet, og har siden den gang bygget opp lang og solid erfaring innen administrasjon, crewing og regnskap i fiskeri- og offshorenæringen, hovedsakelig sistnevnte. Camilla startet i DeFacto våren 2022.

Typisk Camilla

Jordnær og snakkesalig med godt humør.