DeFacto bærekraftrapportering

Vi tilbyr bærekraftrapportering

I år har vi laget bærekraftrapport for DeFacto, og vi har utvidet våre tjenester hvor bærekraft er nytt for året.

 

Små- og mellomstore bedrifter (SMB) utgjør 99% av alle bedrifter i Norge, og i europeisk sammenheng står denne gruppen for over 65% av industriell forurensning. DeFacto er en liten bedrift, men vi mener at vi har muligheter for å påvirke i bærekraftsammenheng. Et av de viktigste bidragene vi som kunnskapsbedrift kan gi er å legge til rette for at våre kunder begynner sin bærekraftrapportering. DeFacto kan veilede og produsere rapporten på lag med våre kunder. Med dette kan vi senke barrieren for at flere bedrifter setter i gang, og dermed tar dette felles ansvar. 

 

Se vår bærekraftrapport

Om du ønsker å se et eksempel, så kan du se på vår rapport nedenfor. Vår rapport er utarbeidet i samsvar med Nordic Sustainability Standard – NSRS Nivå 1. NSRS rammeverket stiller krav til innhold og struktur for en bærekraftsrapport. Bakerst i rapporten ligger derfor de tall vi har rapportert på ihht. standardens nivå 1.

Alle rettigheter forbeholdt. Les mer på www.nsrs.eu.

 

2021212 DeFacto bærekraftrapport 2021

 

Har du spørsmål eller trenger du bistand i forbindelse med bærekraftrapportering i din bedrift, så er det bare å ta kontakt med oss.

 

 

Bente Kari: bkt@defacto.no

Sissel: sfa@defacto.no

Flere nyheter

Vær obs på at endringer i arbeidsmiljøloven krever skjerpede arbeidskontrakter: Endring er gjeldende fra 1. juli 2024, og omfatter i hovedsak nye arbeidsavtaler.