Budsjett 2023

Budsjett 2023

 

Å sette seg mål som følges opp gjennom året vil gi deg et godt styringsverktøy. God økonomistyring er viktig i utfordrende tider og gir bedre lønnsomhet for din bedrift!

 

Vi bistår gjerne i plan – og budsjettarbeidet for kommende år. Jo bedre vi kjenner dine mål jo bedre kan vi følge opp og gi råd gjennom året. Løpende dialog gir oss en god forutsetning for å tilpasse våre tjenester og vi kan rapportere etter ditt behov.

 

Ta kontakt med DeFacto Rådgivning om du ønsker hjelp med budsjettering, markedsplaner m.m.

 

Bente Kari Taranger for budsjettarbeid, bkt@defacto.no

Sissel Fagerbakke for markedsplanlegging, sfa@defacto.no

Flere nyheter

Notatblokk på kontorpult
Se her hvilke endringer i arbeidsmiljøloven som er gjeldende fra 2024
Hvilken selskapsform skal en velge når en skal stifte selskap? Her kan du lese om hva som skiller selskapsformene ENK og AS, som er de mest vanlige i Norge.