Hjemmekontor?

I sommer kom en ny hjemmekontorforskrift

Vi har oppsummert det viktigste fra den nye forskriften fra 1. juli 2022. Denne gjelder for arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem, og ikke for kortvarig eller sporadisk arbeid, med mindre arbeidstaker kun utfører arbeid i eget hjem.

Forskriften kort oppsummert

 • Inngå skriftlig avtale om hjemmearbeid
 • Inkluder retten til å endre eller si opp avtalen, med frister for oppsigelse, bestemmelse om prøvetid mv.
 • Sørg for at fysisk og psykososialt arbeidsmiljø er forsvarlig
 • Reglene for arbeidstid er de samme som på arbeidsplassen
 • Spesifiser evt. bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter.
 • Avtal hvem som dekker nødvendig utstyr på hjemmekontoret, og drift/vedlikehold av dette.
 • Arbeidsgiver har ikke tilgang til hjemmekontoret, kun etter særskilt avtale
 • Arbeidstilsynet kan føre tilsyn med ordningen, men ikke i arbeidstakers hjem uten etter særskilt avtale

Der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene, kan det i stedet for skriftlig avtale gis skriftlig informasjon til arbeidstakerne etter drøfting med tillitsvalgte.

Råd til arbeidsgivere med ansatte på hjemmekontor

 • Sett deg inn i kravene
 • Finn en god balanse
 • Lag tydelige avtaler
 • Hold kontakt
 • Legg til rette for gode møter
 • Sørg for god ergonomi
 • Husk bevegelse
 • Vær oppmerksom

Ta kontakt med vår HR/lønn-rådgiver, Marit H. Egeland, om dere trenger råd eller bistand til å utarbeide avtaler om hjemmekontor.

Her kan du lese forskriften.

Flere nyheter

Notatblokk på kontorpult
Se her hvilke endringer i arbeidsmiljøloven som er gjeldende fra 2024
Hvilken selskapsform skal en velge når en skal stifte selskap? Her kan du lese om hva som skiller selskapsformene ENK og AS, som er de mest vanlige i Norge.