Hjemmekontor?

I sommer kom en ny hjemmekontorforskrift

Vi har oppsummert det viktigste fra den nye forskriften fra 1. juli 2022. Denne gjelder for arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem, og ikke for kortvarig eller sporadisk arbeid, med mindre arbeidstaker kun utfører arbeid i eget hjem.

Forskriften kort oppsummert

 • Inngå skriftlig avtale om hjemmearbeid
 • Inkluder retten til å endre eller si opp avtalen, med frister for oppsigelse, bestemmelse om prøvetid mv.
 • Sørg for at fysisk og psykososialt arbeidsmiljø er forsvarlig
 • Reglene for arbeidstid er de samme som på arbeidsplassen
 • Spesifiser evt. bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter.
 • Avtal hvem som dekker nødvendig utstyr på hjemmekontoret, og drift/vedlikehold av dette.
 • Arbeidsgiver har ikke tilgang til hjemmekontoret, kun etter særskilt avtale
 • Arbeidstilsynet kan føre tilsyn med ordningen, men ikke i arbeidstakers hjem uten etter særskilt avtale

Der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene, kan det i stedet for skriftlig avtale gis skriftlig informasjon til arbeidstakerne etter drøfting med tillitsvalgte.

Råd til arbeidsgivere med ansatte på hjemmekontor

 • Sett deg inn i kravene
 • Finn en god balanse
 • Lag tydelige avtaler
 • Hold kontakt
 • Legg til rette for gode møter
 • Sørg for god ergonomi
 • Husk bevegelse
 • Vær oppmerksom

Ta kontakt med vår HR/lønn-rådgiver, Marit H. Egeland, om dere trenger råd eller bistand til å utarbeide avtaler om hjemmekontor.

Her kan du lese forskriften.

Flere nyheter

Vi ansetter
Vi ansetter. Er du interessert i en jobb hos oss? Vi utvider laget og ser etter regnskapsfører/kundeansvarlig
Hvilken selskapsform skal en velge når en skal stifte selskap? Her kan du lese om hva som skiller selskapsformene ENK og AS, som er de mest vanlige i Norge.