Legitimering

Sikker identifisering

Vi som regnskapsfører er på lik linje med banker og andre finansinstitusjoner underlagt hvitvaskingsloven og med det pålagt å utføre sikker identifisering av våre kunder ved etablering av oppdrag. Vi skal også følge dette opp løpende så lenge kundeforholdet eksisterer. Regelverket på området er skjerpet de siste årene, og vi må derfor be alle våre kunder fylle ut skjema for kundekontroll. 

 

Skjema for kundekontroll

Skjema finnes på våre nettsider ved å følge lenken her. Vi ber om at skjema fylles ut så snart som mulig og senest innen 15. desember.

Du finner også skjema ved å gå inn via våre nettsider defacto.no og trykke på Kundesenter – Kundekontroll.

Har du spørsmål eller trenger bistand i denne forbindelse så er det bare å ta kontakt med ditt team her hos oss.

 

Flere nyheter

Notatblokk på kontorpult
Se her hvilke endringer i arbeidsmiljøloven som er gjeldende fra 2024
Hvilken selskapsform skal en velge når en skal stifte selskap? Her kan du lese om hva som skiller selskapsformene ENK og AS, som er de mest vanlige i Norge.