Statsbudsjettet 2023

Statsbudsjettet 2023

Noen relevante endringer

Statsbudsjettet for 2023 inneholder endringer på skatte- og avgiftssiden som får konsekvenser for laksegründere og kraftselskap, men også for andre næringsdrivende, enten du driver en mindre eller større bedrift.

Utbytte:

 • Utbytteskatten økes med 2 prosentpoeng; fra 35,8% til 37,84%, og dermed øker marginalskatten på utbytte til 51,5% hensyntatt selskapsskatt.

 

Formueskatt:

 • Rabatten på verdsettelse av aksjer og næringseiendom går ned, (fra 45% i 2021, 25% i 2022, og nå foreslått til 20% i 2023).
 • Rabatt på verdsettelse av driftsmidler (unntatt sekundærbolig og næringseiendom) økes fra 25% til 30%.
 • Formuesskatten til staten økes, mens den forblir uendret til kommunene. Totalt økes den fra 0,95% til 1%, (gjelder formuer mellom NOK 1,7 og NOK 20 mill.). Satsen for de med formuer over NOK 20 mill. er uendret.

 

Arbeidsgiveravgift:

 • Innføring av ekstra arbeidsgiveravgift på 5% for lønnsinntekter over NOK 750 000.

 

Grunnrenteskatt på havbruk:

 • Skatt på grunnrente med effektiv skatt 40%. Formell grunnrenteskatt settes til 51,2%, inkludert selskapsskatt blir samlet effektiv marginalskatt 62%.

 

Fritidsbåt og/eller hytte i bedriften:

 • Ingen endring i beskatning av privat konsum fra 1.1.2023, men regjeringen vil legge fram justert forslag i 2023 med sikte på ikrafttredelse 1.1.2024

 

Hva betyr dette for din virksomhet?

 

 • Må du øke utbytte for å betale den økte formuesskatten?
 • Og i tilfelle hva betyr økt utbytte for din samlede skatt?
 • Hvilke konsekvenser får dette for din virksomhet på lengre sikt?
 • Bør du gjøre grep i virksomheten for å hensyn ta endringene i skattleggingen?

Vi i DeFacto ønsker at våre kunder skal være forberedt på konsekvenser av de endringer som er foreslått. Dersom du ønsker at vi skal bistå med beregning av hva skatte- og avgiftsendringene betyr for din bedrift og deg personlig, ta kontakt med vårt rådgivningsteam.

Bente Kari Taranger, bkt@defacto.no

Sveinung Hovland, sho@defacto.no

Flere nyheter

Notatblokk på kontorpult
Se her hvilke endringer i arbeidsmiljøloven som er gjeldende fra 2024
Hvilken selskapsform skal en velge når en skal stifte selskap? Her kan du lese om hva som skiller selskapsformene ENK og AS, som er de mest vanlige i Norge.