Tiden flyr!

Frist for å holde ordinær generalforsamling er 30. juni På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

 

1, Godkjennelse av årsregnskapet og eventuell årsberetning, herunder utdeling av utbytte

2, Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

 

Årsregnskapet og eventuell årsberetning og revisjonsberetningen skal senest en uke før generalforsamlingen sendes til hver aksjeeier med kjent adresse. Defacto tilbyr å utarbeide alle relevante dokumenter for ordinær generalforsamling.

Ta kontakt med oss så fikser vi resten!

Flere nyheter

Notatblokk på kontorpult
Se her hvilke endringer i arbeidsmiljøloven som er gjeldende fra 2024
Hvilken selskapsform skal en velge når en skal stifte selskap? Her kan du lese om hva som skiller selskapsformene ENK og AS, som er de mest vanlige i Norge.