DF Contract

DF Contract gir deg full kontroll på dine avtaler. Opprett dine avtaler med tilhørende priser, oppgaver, oppgaveansvarlige og oppgavefrister.

Oppgaver kan tildeles egne ansatte, ansatte hos kunden eller andre. På den måten gis alle involverte full oversikt over avtalen og at oppgaver utføres som avtalt.   

Enkelt

DF Contact gjør det enkelt å opprette avtaler. Du får også et verktøy som bidrar til riktig og ensartet prising av avtalene dine.  

Oversikt og kontroll

Ved å samle dine avtaler med tilhørende oppgaver i et system så får du god oversikt og kontroll på dine avtalte leveranser.

Tilgjengelig og sikkert

At leverandør og kunde har tilgang til systemet sikrer god tilgjengelighet og bedre sikkerhet ved at en unngår å sende data via e-post eller andre usikre kanaler.

Demo

  • Ønsker du en nærmere gjennomgang av løsningen og mulighetene det gir for deg og din bedrift så ring oss eller bruk kontaktskjemaet under så tar vi kontakt med deg.