Bærekraftrapportering

Innen år 2026 er det krav om bærekraftrapportering for alle bedrifter, liten som stor. Å lage en plan for bærekraft kan derfor lønne seg. Planen må være konkret og følges opp med rapportering av måloppnåelse. Bedriftens bærekraftmål må forankres i ledelse og blant ansatte, og første steg er å velge ut hvilke av FNs 17 bærekraftmål en mener bedriften skal fokusere på, og gjøre målinger på.

Ønsker du bistand fra noen med erfaring med dette arbeidet, og som har systemer for registrering og måling så har vi god erfaring med dette. Vi er klare for å utvikle bærekraftrapportering på lag med våre kunder.

Vi bruker rapporteringsstandarden Nordic Sustainability Reporting Standard når vi rapporterer. Denne kan dere lese mer om her.

Vi integrerer bærekraftrapporten i den økonomiske årsrapporten. Her kan du se DeFacto sin bærekraftrapport for 2021:

2021212 DeFacto bærekraftrapport 2021