Formues- objekter

Finansdepartementet har ute på høring forslag til nye regler for beskatning av private formuesgjenstander i bedrifter. I praksis vil de nye reglene (om de blir vedtatt) føre til så høy skattebelastning at det er svært ugunstig å ha slike eiendeler i virksomheten, verken i form av eie eller leie.
Innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår skal selskapet holde ordinær generalforsamling.