DeFacto Stavanger i Innoasis

Maria og DeFacto Stavanger AS er nå en del av Innoasis og Innoasis Sprinkles.
Krav om bærekraftrapportering vil gjelde for alle bedrifter innen år 2026. Vi har laget bærekraftrapport for DeFacto 2021. Denne ønsker vi å dele med dere, dels til inspirasjon, og dels for å informere om at bærekraftrapportering inngår i våre tjenester.
For strømtilskudd trengs attestering fra autorisert regnskapsfører eller revisor. Vi i DeFacto kan bistå med dette.