DeFacto Stavanger i Innoasis

Maria og DeFacto Stavanger AS er nå en del av Innoasis og Innoasis Sprinkles.
Krav om bærekraftrapportering vil gjelde for alle bedrifter innen år 2026. Vi har laget bærekraftrapport for DeFacto 2021. Denne ønsker vi å dele med dere, dels til inspirasjon, og dels for å informere om at bærekraftrapportering inngår i våre tjenester.
Vi som regnskapsfører er på lik linje med banker og andre finansinstitusjoner underlagt hvitvaskingsloven og med det pålagt å utføre sikker identifisering av våre kunder ved etablering av oppdrag.