Skal du søke?

For strømtilskudd trengs attestering fra autorisert regnskapsfører eller revisor. Vi i DeFacto kan bistå med dette.
Vi som regnskapsfører er på lik linje med banker og andre finansinstitusjoner underlagt hvitvaskingsloven og med det pålagt å utføre sikker identifisering av våre kunder ved etablering av oppdrag.