Kvalifikasjoner og erfaring
Oline går på 3. kull på økonomi og administrasjon på NHH, og jobber deltid som regnskapsmedarbeider her hos oss. I over 10 år har hun bidratt på merdkanten innen havbruk, hun har fagbrev som matros, og fra tidligere har hun erfaring som regnskapsmedarbeider i et annet selskap.

Typisk Oline
En ekte austevolling som tåler litt sjøsprøyt.