Skjerpede arbeidsavtaler

Nye arbeidskontrakter fra juli?

Endringene i arbeidsmiljøloven krever skjerpede arbeidskontrakter, gjeldende fra 1. juli 2024

Notatblokk på skrivepult

Hvem gjelder endringene for?

De nye lovkravene gjelder for nye avtaler som blir inngått fra 1. Juli 2024, og betyr ikke at arbeidsgiver må oppdatere gjeldende arbeidsavtaler som er inngått før dette. Dersom arbeidstaker ber om det, skal dog arbeidsgiver endre og supplere den eksisterende arbeidsavtalen i tråd med lovendringene. I så fall har arbeidsgiver to måneders frist til å endre avtalen.

 

Endringene

 • Arbeidsavtalen skal være klar senest syv dager etter oppstart når arbeidsforhold varer mer enn en måned.
 • Hvis en arbeidstaker ikke har et fast arbeidssted, må avtalen opplyse om at vedkommende arbeider på ulike steder eller har frihet til å velge arbeidssted selv. 
 • Prøvetid i en arbeidsavtale kan aldri overstige seks måneder. Fra 1. juli vil det også komme et nytt krav om at prøvetiden i midlertidige ansettelsesforhold ikke kan vare lenger enn halvparten av ansettelsestiden.
 • Avtalen må inneholde informasjon om hvilke typer fravær som dekkes av arbeidsgiver.
 • Arbeidsavtalen må forklare hvordan både arbeidsgiver og arbeidstaker kan avslutte arbeidsforholdet. Dette kan oppfylles ved å referere til relevante lover, forskrifter eller tariffavtaler.
 • Som tidligere må avtalen inkludere opplysninger om lønn, eventuelle tillegg og andre godtgjørelser, samt tidspunkt og metode for lønnsutbetaling. Fra 1. juli må eventuelt forskjellige elementer i lønna spesifiseres separat.
 • Dersom den daglige eller ukentlige arbeidstiden varierer, må avtalen informere om dette og gi en beregningsmetode for når arbeidstakeren skal arbeide.
 • Avtalen må også inneholde informasjon om ordninger for vaktendringer og arbeid utover avtalt tid eller arbeidsplan. Det skal også stå hvordan slikt arbeid kompenseres. Dette kan en gjøre ved å referere til lover, forskrifter eller tariffavtaler.
 • Hvis arbeidsgiveren er et bemanningsforetak som leier ut arbeidstakeren, må avtalen oppgi navnet på innleier. Dette kan legges ved som et tillegg til avtalen så snart innleier er kjent. Navnet på innleier må oppgis både ved arbeidsforholdets start og ved eventuelle endringer.
 • Avtalen skal informere om kompetanseutvikling som arbeidsgiver eventuelt tilbyr, men bare omfanget av opplæringen og den generelle opplærings- og kompetanseutviklingspolitikken. Det er ikke nødvendig å inkludere detaljer om alle opplæringstilbud eller grunnleggende opplæringstilbud.
 • Avtalen må også opplyse om ytelser som arbeidsgiver betaler helt eller delvis, og navnet på mottakende institusjoner, som pensjonsordninger, forsikringsordninger og sykelønn. Arbeidsgiver kan henvise til lover, forskrifter eller tariffavtaler for mer detaljerte vilkår.

 

Ta kontakt

Ta kontakt med vår lønn og HR- avdeling om du lurer på hva din bedrift må gjøre i denne sammenheng? Vår sertifiserte HR- og lønnsrådgiver, Marit Hagenes Egeland, mhe@defacto.no, kan bistå deg i saken

Flere nyheter

Vær obs på at endringer i arbeidsmiljøloven krever skjerpede arbeidskontrakter: Endring er gjeldende fra 1. juli 2024, og omfatter i hovedsak nye arbeidsavtaler.